designer

Magis3

FPC Gent is een forensisch psychiatrische centrum waar geïnterneerden behandeld worden. Geïnterneerden hebben een psychiatrische stoornis en hebben daarnaast een delict gepleegd. FPC werkt aan een veiligere samenleving door het risico op delicten door (ex-)geïnterneerden te verminderen en hen te resocialiseren en te re-integreren in de maatschappij.

FPC Gent probeert patiënten zo goed als mogelijk voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Dit betekent o.a. dat er veel waarde wordt gehecht aan het volgen van een dagprogramma afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt.

In de arbeidsblokken leert men specifieke arbeidsvaardigheden aan en wordt de arbeidsattitude aangescherpt. Er worden werkervaringsplekken aangeboden, waardoor de patiënten beroepservaring opdoen. FPC Gent beschikt over een houtatelier, metaalatelier, textielatelier, crea-productieatelier, fietsenatelier,…

De producten die in deze ateliers worden vervaardigd, worden verkocht onder de merknaam MAGIS3.

samenwerking

Siska Derveaux