designer

Constructief

Constructief maakt deel uit van de Deltagroep. Deltagroep is een samenwerkingsverband tussen vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Constructief en vzw Mobiel, met een sociaal-maatschappelijk doel.

De partners van Deltagroep ontwikkelen en ondersteunen verschillende producten, diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze medewerkers maatschappelijk en professioneel te participeren en versterken we het sociaal weefsel.

Onze producten en diensten dragen bovendien bij tot een duurzame omgang met onze natuurlijke bronnen en onze leefomgeving.

samenwerking

Jielt Gregoire