+ Het Verhaal

In het delen van hun passie en hun skills streven designers en sociale maakbedrijven naar een volmaakte samenwerking. Het resultaat is een unieke collectie designobjecten met de naam ‘vol+maakt’.

Geboren in Gent
Onder het motto ‘Sociaal Gemaakt’ namen Ministry of Makers en Stad Gent het initiatief om de sociale economie te verbinden met de reguliere economie. Meer creatieve makers, particulieren en bedrijven moeten zo hun weg vinden naar de maatwerkbedrijven en kansen bieden aan kwetsbare doelgroepen. Volmaakt is gegroeid uit dit initiatief.

+ De Designers

WebCasmoor

Cas Moor

“Er is geen bepaalde stroming die mijn ontwerpen typeert. Voor mij gaat het hem over eerlijke producten waar het materiaal en de ambachtelijke skills niet enkel de vorm maar ook het verhaal bepalen.”

WebValerieBervoet

Valerie bervoet

“Ik werk het liefst in een cocreatief proces met andere designers en experten aan projecten. Het is de wisselwerking in een team die voor sterke resultaten zorgt.”

WebSepVerboom

Sep Verboom

“Ik zie mezelf niet zozeer als een ontwerper, maar eerder als iemand die processen stuurt. Een product is als een communicatiekanaal om verhalen te vertellen en situaties te schetsen.”

+ De Maatwerkbedrijven

Compaan

Het Gentse maatwerkbedrijf Compaan is toonaangevend in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten.
Compaan werkt samen met reguliere ondernemingen en het beleid aan de verduurzaming van de economie en het innoverende karakter van het arbeidsmarktbeleid.
Respect, empowerment, samenwerken zijn de peilers waarop hun missie is gebaseerd.

Labeur

De sociaal-ecologische organisatie Labeur vzw begon als bouw- en renovatie-tewerkstellingsproject van de Stad Gent. Labeur is nu een cluster van sociaal innovatieve bedrijven. De focus is en blijft kansengroepen terug in het arbeidscircuit krijgen.

Vandaag is Labeur als sociaal-ecologische organisatie dé Gentse referentie. Vanaf dit jaar werkt Labeur vanuit de UCO-site, een oude textielfabriek in de Bloemekenswijk.

+ De Collectie

+ de collectiestukken kregen voornamen mee om zo het menselijke en sociale karakter van het project te benadrukken. In de collectie 2018 beginnen de namen met de letter ‘A’.