+ Maatwerkbedrijven

Labeur

De sociaal-ecologische organisatie Labeur vzw begon als bouw- en renovatie-tewerkstellingsproject van de Stad Gent. Labeur is nu een cluster van sociaal innovatieve bedrijven. De focus is en blijft kansengroepen terug in het arbeidscircuit krijgen.

Vandaag is Labeur als sociaal-ecologische organisatie dé Gentse referentie. Vanaf dit jaar werkt Labeur vanuit de UCO-site, een oude textielfabriek in de Bloemekenswijk.

www.labeur.be

Compaan

Het Gentse maatwerkbedrijf Compaan is toonaangevend in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten.

Compaan werkt samen met reguliere ondernemingen en het beleid aan de verduurzaming van de economie en het innoverende karakter van het arbeidsmarktbeleid.

Respect, empowerment, samenwerken zijn de peilers waarop hun missie is gebaseerd.

www.compaan.be